Navigatie Link overslaanVWE » Privacy en Disclaimer


Privacy & Disclaimer


Disclaimer

De inhoud van de website van VWE (bestaande uit de VWE-homepage en achterliggende VWE-pagina’s in het domein http://www.vwe.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel VWE er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. Zo wordt bij de nieuwsartikelen altijd de plaatsingsdatum weergegeven, op deze datum was de informatie actueel en juist maar kan naderhand achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn.

VWE is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van VWE kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Links naar derden

VWE heeft op zjn website links geplaatst naar websites van derden. VWE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. VWE plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de VWE-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven. 


Copyright

Alle rechten op de VWE-website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de VWE-website, berusten bij VWE, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de VWE-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door VWE of de derde rechthebbende. Mocht je ondanks alle door VWE in acht genomen zorgvuldigheid menen dat je rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat VWE dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres info@vwe.nl.
 

Privacy

Indien de bezoeker van de VWE-website zich opgeeft via de VWE-website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan VWE te verstrekken (te weten: naam, e-mail, telefoon- en/of adresgegevens) en beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen omtrent (nieuwe) producten en diensten van VWE. In dit laatste geval geeft een bezoeker VWE toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van VWE met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek.

De door de bezoeker aan VWE beschikbaar gestelde gegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zullen derhalve nooit zonder jouw uitdrukkelijke ondubbelzinnige toestemming worden verstrekt aan derden, zijn alleen voor het gebruik van VWE (VWE bureau voor voertuigdocumentatie en -informatie B.V.) en zullen enkel voor de bovengenoemde doeleinden worden gebruikt.

Op jouw verzoek zal VWE je
1) inzage geven in de door VWE verwerkte gegevens,
2) je gegevens aanpassen/actualiseren of
3) je gegevens uit zijn bestand verwijderen.

Je kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@vwe.nl.

Statistieken en cookies

Om het gebruik van de VWE-website te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze technische gegevens over onder andere het gebruik van het platform bevatten geen gegevens die herleidbaar zijn tot de bezoeker. VWE koppelt de gebruikersstatistieken niet aan gegevens die je eventueel via de VWE-website aan ons hebt verstrekt.

Met de meeste internetbrowsers kun je cookies van je harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen voordat een cookie wordt geïnstalleerd. Raadpleeg de instructies of helpfunctie van je internetbrowser voor verdere details.

Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van Microsoft: www.microsoft.com/info/nl/cookies.mspx.

Virussen en veiligheid
Alhoewel VWE er naar streeft de website vrij van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen te houden en de website van VWE regelmatig hierop te controleren, kan VWE de afwezigheid van (computer-)virussen, worms en andere schadelijke elementen die de werking van je computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden helaas niet garanderen.

Vragen
Indien je nog vragen of opmerkingen hebt over onze disclaimer en/of privacybeleid kan je contact opnemen VWE via het e-mailadres info@vwe.nl.