Privacy & Disclaimer

dealers occasion manager

Privacy

Indien de bezoeker van de VWE-website zich opgeeft via de VWE-website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan VWE te verstrekken. Wij vragen u toestemming voor het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens en voor het gebruik van cookies, zodat onze website en platformen werken zoals u van ons mag verwachten. VWE verzamelt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website en platform, uw eigen account en de aangeboden producten en diensten. In onze nieuwe Privacy Statement kunt u terugvinden hoe wij met uw verzamelde persoonsgegevens omgaan.

 

Disclaimer

De inhoud van de website van VWE (bestaande uit de VWE-homepage en achterliggende VWE-pagina’s in het domein https://www.vwe.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel VWE er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. Zo wordt bij de nieuwsartikelen altijd de plaatsingsdatum weergegeven, op deze datum was de informatie actueel en juist maar kan naderhand achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn.

VWE is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van VWE kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

 

Links naar derden

VWE heeft op zjn website links geplaatst naar websites van derden. VWE is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. VWE plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de VWE-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven. 

 

Copyright

Alle rechten op de VWE-website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de VWE-website, berusten bij VWE, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de VWE-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door VWE of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door VWE in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat VWE dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres info@vwe.nl.


Vragen
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen VWE via het e-mailadres info@vwe.nl.

 

Heeft u vragen?
Wij staan voor u klaar.

Wij proberen uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem contact met ons op