VWE Automotive

Marktaandeel 14% bijtellingsauto groeit weer

Eén op drie nieuwe zakelijke auto’s in 14%-categorie

 

Het aandeel van auto’s waar een bijtelling van 14% voor geldt is na een sterke terugval in januari inmiddels weer gestegen naar ruim een derde van de zakelijke verkochte personenauto’s in augustus. Elektrische auto’s maken echter nog steeds slechts een klein deel van de verkopen uit.

Het kabinet denkt er momenteel over om de bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto wederom aan te passen. Prinsjesdag heeft hier nog geen duidelijkheid over verschaft, maar VWE heeft onderzocht hoeveel auto’s er nu per bijtellingscategorie verkocht worden. Over de eerste acht maanden van het jaar blijken auto’s met 20% bijtelling veruit de grootste groep te vormen. Ruim een kwart van de nieuw verkochte auto’s heeft een bijtelling van 14% of minder.
 

14% auto’s weer terug
Auto’s waarvoor 14% bijtelling geldt zijn in 2013 zeer populair geworden. Gedurende dat jaar liep het aandeel 14-procentsauto’s op naar 40% van alle zakelijk verkochte auto’s. Hoogtepunt daarin was december 2013 toen zelfs meer dan de helft van alle zakelijke verkopen in de 14%-categorie viel. Nadat per 1 januari 2014 de uitstootnormen voor bijtelling zijn aangescherpt, daalde het aandeel 14% auto’s direct sterk. In januari 2014 viel nog slechts 11% van de zakelijk verkochte auto’s in de 14% categorie. In de loop van dit jaar zijn er diverse nieuwe modellen op de markt gekomen die wel aan de aangescherpte normen voldoen. Deze zijn snel populair geworden, waardoor ook het aandeel 14-procentsauto’s weer toeneemt. Inmiddels ligt dit aandeel rond de 34% van de zakelijk verkochte auto’s.
 

Elektrische auto’s
Ook elektrische auto’s met een range-extender, zoals de Opel Ampera, werden in 2013 behoorlijk populair onder zakelijke rijders omdat hier helemaal geen bijtelling over berekend hoefde te worden. Sinds 1 januari geldt hiervoor wel een bijtelling van 7%. Als gevolg hiervan zijn de verkopen van deze auto’s ingestort. In 2013 werden er nog 2.271 elektrische auto’s met een range-extender verkocht, in de eerste acht maanden van dit jaren waren dat er nog slechts 245. Van de modellen die begin vorig jaar al op de markt waren is dit jaar tot nu toe zelfs maar 1% van totaal 2013 verkocht.

De verkopen van enkele nieuwe modellen plug-in hybrides zijn overigens wel sterk gegroeid, en ook het aandeel van puur elektrische auto’s neemt langzamerhand wat toe. In de eerste 8 maanden van dit jaar zijn 1.341 puur elektrische auto’s zakelijk verkocht. Daarmee hebben deze auto’s, waarvoor nu een bijtelling van 4% geldt, een aandeel van 1% van de zakelijke markt.

Bron: VWE Trendweb

N.B. alle genoemde aantallen betreffen nieuw verkopen van personenauto’s aan uitsluitend leasemaatschappijen en andere rechtspersonen, ongeacht of de berijder deze wel of niet privé gebruikt.

Vragen?
Wij staan voor je klaar.

Wij proberen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem contact met ons op