header

Meest gebruikte EU-grensovergangen in 2016

Voor zo’n 7% van alle geëxporteerde voertuigen werd in 2016 een EAD Douanedocument aangevraagd. Dit document wordt gebruikt om aan te tonen dat een voertuig de Europese Unie heeft verlaten en dat het 0%-BTW-tarief kan worden gehanteerd. Bij het aanmaken van een Douanedocument moet worden aangegeven via welk land en kantoor de EU wordt verlaten. We geven een overzicht van de landen en kantoren die in 2016 het vaakst gebruikt zijn als grensovergang.

In 2016 waren bij veruit de meeste Douanedocumenten België en Polen de landen van waaruit het voertuig de EU verlaat. Landen die de top-10 net niet haalden zijn Duitsland (0,9%) en Slovenië (0,7%).

Top-10 landen EU-grensovergang

grafiek

Kantoor van uitgang
Bij het aanvragen van een Douanedocument moet ook het kantoor van uitgang worden opgegeven. Dit is Douanekantoor bij de grensovergang waar het voertuig de EU verlaat. Bij dit kantoor wordt het Douanedocument gescand, als bewijs dat het voertuig daadwerkelijk de EU heeft verlaten. Hieronder geven we voor de landen uit de top-10 aan welke 3 kantoren in 2016 het vaakst zijn gekozen.
 

Top 3 kantoren België

grafiek

Top 3 kantoren Polen

grafiek

Top 3 kantoren Kroatië

grafiek

Top 3 kantoren Hongarije

grafiek

Top 3 kantoren Nederland

grafiek

Top 3 kantoren Roemenië

grafiek

Top 3 kantoren Bulgarije

grafiek

Top 3 kantoren Spanje

grafiek

Top 3 kantoren Frankrijk

knip

Top 3 kantoren Italië

grafiek

N.B. Bij circa 40% van alle exporten vanuit Nederland is de grensovergang bekend. Het betreft de grensovergangen en kantoren die op het EAD Douanedocument wordt geregistreerd.

 

Vragen?
Wij staan voor je klaar.

Wij proberen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem contact met ons op