VWE Automotive

Online Kilometer Registratie (OKR)

Op 1 januari 2014 heeft de RDW de registratie van kilometerstanden overgenomen van de stichting Nationale Auto Pas (NAP). Kilometerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsvoertuigen moeten vanaf die datum wettelijk verplicht vaker worden doorgegeven en tellerfraude is strafbaar geworden. De registratie van kilometerstanden is niet alleen een verplichting, maar zorgt ook voor nieuwe mogelijkheden. In dit artikel leest u er alles over.

Wanneer is het verplicht om kilometerstanden te registreren?
• Bij een APK-keuring • Bij een opname in de bedrijfsvoorraad (ORB)
• Bij een tenaamstelling bij verkoop (TV)
• Bij een aanmelding voor export (OREH)
• Bij een demontage/sloop (ORAD)
• Bij de inbouw van LPG-installaties, tachografen, alcoholsloten en taxiboordcomputers
• Bij werkplaatsbezoeken met een factuurbedrag vanaf € 150,- (inclusief BTW), waaronder reparaties, onderhoud, bandenwissel, recall- en garantiewerkzaamheden

Niet alleen verplichtingen, maar vooral mogelijkheden
De Online Kilometer Registratie (OKR) zorgt niet alleen voor extra verplichtingen, maar biedt vooral vele mogelijkheden. Zo wordt het heel eenvoudig om kilometerstanden te controleren en de kilometerhistorie op te vragen. VWE biedt hiervoor verschillende diensten.

Check Kilometerstand
Om de betrouwbaarheid van een kilometerstand te controleren biedt VWE een nieuwe webservice: ‘Check Kilometerstand’. Op basis van het kenteken en de huidige kilometerstand wordt aangegeven of de kilometerstand logisch is.

De check kan als output onderstaande resultaten geven:
• Logisch, wanneer de reeks kilometerstanden oplopend en een logisch verloop heeft
• Onlogisch, wanneer de reeks kilometerstanden een trendbreuk heeft: een stand op de teller is lager dan op een eerder tijdstip of heeft een onlogische historie
• Geen oordeel, wat kan duiden op de volgende situaties:
     - Het voertuig heeft een 5-cijferige teller
     - De teller is vervangen
     - Import
     - Er zijn te weinig standen bekend
     - Er was al een onlogische kilometerstandreeks volgens NAP

Belangrijk om te weten is dat de gebruiker pas een oordeel terugkrijgt wanneer er minimaal één afgelezen kilometerstand is aangeleverd.

De webservice ‘Check Kilometerstand’ is nu beschikbaar via het standaard Interdata platform en kan gemakkelijk worden ingebouwd in uw eigen systeem, website of mobiele dienst.
Prijs: €0,15 per transactie

Hoe kan een autobedrijf kilometerstanden registreren?
Een autobedrijf kan de kilometerstanden registreren via een provider (zoals VWE), via het DMS-pakket of via het bedrijvenportal van de RDW.

Registreren Kilometerstand
Om los van de transacties van RDW-diensten (EDD, OREH, ORAD, ORB, APK, TA, LPG en SB) een kilometerstand op te kunnen geven heeft VWE een aparte gratis dienst ‘Registreren Kilometerstand’ in het leven geroepen, zodat u bij reparaties en schadeherstel met een factuurbedrag van € 150,- (inclusief BTW) de kilometerstand kunt registreren. De kilometerstanden die binnen de transacties van RDW-diensten worden ingevoerd, worden automatisch geregistreerd bij de RDW.
Prijs: deze dienst is gratis

Meer weten?
Wilt u meer informatie over de Online Kilometer Registratie? Lees er hier meer over of neem contact op met het Klant Contact Center, via info@vwe.nl of tel. 088 – 893 7001.

Vragen?
Wij staan voor je klaar.

Wij proberen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem contact met ons op