nieuwsbericht

Vanaf 25 mei 2018 in heel Europa dezelfde privacywetgeving (AVG)

Wat is AVG/GDPR?

 

Vanaf 25 mei geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming, afgekort AVG Dit betekent dat in heel Europa dezelfde privacywetgeving van toepassing is. AVG zal strenger toezien op de bescherming van de persoonsgegevens binnen Europa.

Wat doet VWE om AVG proof te zijn?
Bij VWE staat, mede door haar rol als RDW provider, vertrouwelijkheid van gegevens altijd al centraal. Om aan de nieuwe privacywetgeving te voldoen heeft VWE een aantal zaken aangepast die voor u als klant van belang kunnen zijn. Zo heeft VWE het privacy statement vernieuwd, is de cookiemelding op de website aangepast en vindt u in Mijn VWE de verwerkersovereenkomst voor de diensten waarop deze overeenkomst van toepassing is. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens heeft VWE passende technische en organisatorische maatregelen getroffen die voldoen aan de AVG.

Is de verwerkersovereenkomst voor u van toepassing?
Een verwerkersovereenkomst is nodig indien VWE in opdracht van u gegevens verwerkt. Indien u binnen het platform van VWE klantgegevens verwerkt, is een algemene verwerkersovereenkomst noodzakelijk. U ontvangt hiervan een melding zodra u inlogt in Mijn VWE. Op deze melding u zult digitaal akkoord moeten gaan met de verwerkersovereenkomst om optimaal gebruik te kunnen maken van onze VWE diensten.

Een verwerkersovereenkomst tussen VWE en u als klant enkel noodzakelijk als er sprake is van een ‘verwerker’ die in opdracht van de ‘verwerkingsverantwoordelijke’ persoonsgegevens verwerkt. Een verwerkersovereenkomst is derhalve niet in alle gevallen noodzakelijk.

RDW diensten
De RDW-diensten die u uitvoert op het platform van VWE, vallen niet onder verwerking/opdracht in de zin van de AVG waarbij er sprake is van ‘verwerker’ en ‘verwerkingsverantwoordelijke’. Dit betekent dat u als klant zelf verantwoordelijk bent voor de verwerking van de (persoons-)gegevens. Voor deze dienstverlening is geen verwerkersovereenkomt nodig.

Interdata/statistieken
VWE levert voertuiginformatie en deze data is niet gekoppeld aan persoonsgegevens. Dit is een dienst die VWE aan u levert. U verwerkt de voertuiggegevens voor eigen doeleinden. U bent daarmee verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Er is geen verwerkersovereenkomt nodig tussen u en VWE.

 


Wat moet u in uw bedrijfsvoering doen om AVG proof te zijn?

Alle ondernemingen die persoonsgegevens verwerken, al dan niet in opdracht, zijn verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. U bent als klant van VWE zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u verzamelt:
-    Dat u zelf zorg moet dragen voor de beveiliging van de klantdata die u verwerkt;
o    Slaat u buiten het VWE platform klantgegevens op dan moet dit op een veilige manier worden gedaan.
-    Dat u een informatieplicht heeft naar klanten waarvan u gegevens verwerkt. Bijvoorbeeld op uw website of in uw CRM systeem. 
o    Dit kunt u doen door dit aan te geven in uw privacy statement en uw cookiemelding. 
-    Dat u de verzamelde klantgegevens eenvoudig kunt verwijderen als de klant hierom vraagt.  

 

 

Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief of heeft u andere vragen met betrekking tot de privacywetgeving? Dan kunt u een mail sturen naar privacy@vwe.nl

Vragen?
Wij staan voor je klaar.

Wij proberen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem contact met ons op