VWE Automotive

Wat houdt de verandering van de margeregeling precies in?

Op 25 juli is de margeregeling gewijzigd en gepubliceerd in de Staatscourant. Deze regeling houdt in dat bij de verkoop van goederen alleen btw hoeft te worden betaald over de winstmarge. Hiermee wordt een opeenstapeling van btw voorkomen, wanneer goederen al eerder zijn geleverd aan iemand die de btw niet heeft verrekend.

Door de wijzigingen in de margeregeling wordt de regeling een stuk overzichtelijker. Maar wat is er dan precies veranderd? De BOVAG heeft de belangrijkste wijzigingen op een rij gezet:
 

Administratieve verplichtingen

 • De grens voor de verplichting om een inkoopverklaring in de boekhouding te bewaren is verhoogd naar €500,-. Met de inkoopverklaring stelt u vast dat niet eerder btw is verrekend en dat dus de margeregeling van toepassing is.
 • Bij de verkoop van een margevoertuig moet op de factuur de volgende regel worden vermeld ‘Bijzondere regeling - Gebruikte goederen’. Dit is verplicht in alle landen binnen de EU.


Inhoudelijke wijzigingen

 • Als u als handelaar een marge-auto inkoopt voor de verkoop, mag u het voertuig tussentijds verhuren, dit heeft geen consequentie; het voertuig wordt geen btw-auto.
 • Als u auto’s binnen Europa verkoopt, kunt u als ondernemer kiezen welke regeling u wil toepassen:
  - de margeregeling (btw over de winstmarge)
  - levering tussen twee EU-landen (intracommunautaire levering), waarbij de afdracht van de btw naar de koper gaat in plaats van naar de verkoper. Het is niet mogelijk beide regeling gelijktijdig toe te passen.
 • Als u een voertuig binnen Europa verkoopt ontvangt u, onder voorwaarden, de rest-BPM terug. Deze BPM moet worden opgeteld bij de verkoopprijs om zo de winstmarge te berekenen. Over de winstmarge moet u btw betalen. Bij inkoop van een voertuig (uit het buitenland) mag de te betalen BPM gerekend worden tot de inkoopprijs.
 • Als u handelaar bent, mag u bij de verkoop van margegoederen de normale btw regels toepassen. De margeregeling geldt dan niet. In bepaalde gevallen is dit gewenst, bijvoorbeeld als een zakelijke klant de btw wil aftrekken.
 • Op herstelde of gerestaureerde voertuigen blijft de margeregeling van kracht. Bij het bepalen van de winstmarge wordt de inkoopprijs niet verhoogd met de herstel of restauratiekosten. Wel is het mogelijk dat de wederverkoper de btw op de herstel- en restauratiekosten aftrekt.
 • Bij levering van vervoersmiddelen, zoals caravans, fietsen en bromfietsen is de globalisatieregeling van toepassing. Per tijdvak kunnen verliezen met eerdere of latere winsten worden verrekend. Dit geldt onder voorwaarden ook bij bedrijfsoverdracht.

 


Meer weten?
Wilt u meer weten over de wijzigingen in de margeregeling. Kijk dan op deze pagina van de Belastingdienst of neem contact op met de Belastingdienst via 0800-0543.

Vragen?
Wij staan voor je klaar.

Wij proberen jouw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.

Neem contact met ons op